Obsługa kolokacji a cena

Podstawowym pytaniem przedsiębiorców, które zawsze pada jest koszt kolokacji. O ile w przypadku budowy własnej serwerowni duży wydatek trzeba ponieść na samym początku, o tyle oddając swoje serwery do profesjonalnej serwerowni koszty rozkładają się na dłuższy okres. W tym przypadku nie trzeba posiadać dużej sumy lub brać kredytu na inwestycje. Płacimy jedynie abonament miesięczny w zależności od naszych potrzeb. Cena zależy od kilku czynników. W większości przypadków są to:

  • Obciążenie łącza – zależy od wielkości i charakteru serwisu internetowego. W przypadku stron, na których duża ilość użytkowników ściąga duże pliki konieczne jest wykupienie pakietu z odpowiednią przepustowością łącza. W przypadku prędkości łącza najczęściej możemy skorzystać z gwarantowanej przepustowości CIR z opcją korzystania z dodatkowej przepustowości w chwilach największego obciążenia EIR. Przekroczenie wskazanych w umowie parametrów wymaga indywidualnej wyceny. Jeśli chodzi o transfer również otrzymujemy gwarantowany w abonamencie. Warto skonsultować z obsługą kolokacji przewidywane zużycie, aby jak najlepiej dopasować pakiet do swoich potrzeb,

  • Zajmowane miejsce w szafie – im większe obciążenie dla podłogi, systemu przeciwpożarowego czy klimatyzacji tym cena pakietu będzie wyższa. W przypadku większych portali może będzie potrzebna oddzielna szafa rakowa, a nawet dedykowane pomieszczenie. Wartość zajmowanego miejsca mierzy się w liczbie U. Niewielkie serwisy zwykle potrzebują 1-3U.

  • Prognozowana ilość zużytego prądu – w wycenach przewiduje się obciążenie sieci elektrycznej przez urządzenia zasilające serwery. Określa się między innymi jakie i ile UPS-ów będzie potrzebnych w ramach zasilania awaryjnego.

Cena może zależeć również od dodatkowych usług jakie świadczą serwerownie. Przykładem może być administrowanie serwerami lub chociaż określona ilość interwencji w ciągu miesiąca.

Kategorie: baza