Obsługa kolokacji a cena

Obsługa kolokacji a cena Podstawowym pytaniem przedsiębiorców, które zawsze pada jest koszt kolokacji. O ile w przypadku budowy własnej serwerowni duży wydatek trzeba ponieść na samym początku, o tyle oddając swoje serwery do profesjonalnej serwerowni koszty rozkładają się na dłuższy okres. W tym przypadku nie trzeba posiadać dużej sumy lub Więcej…

Wyposażenie serwerowni

Wyposażenie dobrej serwerowni Serwerownia to pomieszczenie wymagające specyficznych warunków. Do poprawnej pracy serwerów niezbędne są takie elementy jak odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, ochrona fizyczna sprzętu, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy monitorujące. Każda, dobra serwerownia powinna być bogato wyposażona. Spójrzmy co jest kluczowe: Klimatyzacja – urządzenia pracujące 24 godziny na dobę Więcej…

Zalety kolokacji

Czy kolokacja opłaca się mojej firmie? Dzisiejszym światem rządzi informacja i to jak potrafimy ją przekazać. W przypadku przedsiębiorstw kluczową rolę odgrywa stabilny i nieprzerwany dostęp do najważniejszych zasobów firmowych, a te są najczęściej umieszczane na stronach internetowych. Witryny do poprawnego działania potrzebują z kolei niezawodnych serwerów. Najlepszą opcją jest Więcej…